O nas

Nasza misja to niesienie pomocy zwierzętom, zapobieganie bezdomności, interweniowanie gdy dzieje się im krzywda. Zapewniamy leczenie i powrót do natury dzikim gatunkom, zarażamy ekologią, edukujemy i otwieramy oczy na świat zwierząt i przyrody. enter image description here Główne działania fundacji to: - promowanie i wspieranie adopcji zwierząt bezdomnych - przeprowadzanie interwencji w przypadkach złego traktowania zwierząt - wolontariat w cieszyńskim Schronisku dla psów - opieka i pomoc bezdomnym i wolno żyjącym kotom - ratowanie i leczenie małych dzikich zwierząt - działanie na rzecz poprawy losu zwierząt hodowlanych - prowadzenie edukacji humanitarnej i ekologicznej - wspieranie i organizowanie wolontariatu - organizowanie warsztatów dla dzieci - promowanie wegetarianizmu i weganizmu oraz lokalnej bioróżnorodności
Od dwunastu lat tworzymy dla zwierząt lepszy świat.

Jeśli chciałbyś być współtwórcą tego dobra, wesprzyj nas groszem w zbiórce na nasze marzenie, które właśnie spełniamy: Marzenie pod psim Azorem